شب اندوه و ماتم(شعر)
توسط : dashti55

آن شب مدینه کشتی دریای غم بود

دریای غم از کثرت ظلم و ستم بود

آن شب شفق بهر شقایق حجله می بست

از هاله خون حجله روی دجله می بست

چهارشنبه 23/3/1386 - 8:13
پسندیدم 0
UserName