حکایاتی آموزنده از زبان مردان خدا

12. توجه حضرت زهرا علیها السلام به فرزندان خود

همچنین آقای قدس می گوید:

 روزی آقا فرمودند یکی از ثروتمندان رشت که در نجف اشرف ساکن بود دختر خود را به ازدواج یک روحانی سید که خیلی فقیر بود در آورد،

 از آنجایی که خانم در خانواده ثروتمند بزرگ شده بود به هیچ وجه حوصله غذا درست کردن برای آقا را نداشت.

 شبی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را در خواب دید،

 حضرت به او فرمود:

 دخترم، چرا با پسرم خوشرفتاری نداری و برای او غذا درست نمی کنی؟

 وی در خواب جواب داد که من حال غذا درست کردن برای این آقا را ندارم.

حضرت اصرار کردند و او همان جمله را تکرار کرد.

 تا اینکه حضرت زهرا علیها السلام فرمودند:

 شما فقط مواد لازم خورشت را آماده بکن و داخل قابلمه بریز و روی چراغ بگذار، لازم نیست که دستکاری کنی.

 در این هنگام از خواب بیدار شد و تعجب کرد،

 بعد به عنوان امتحان همان کار را انجام داد، وقت ظهر یا شام وقتی سرپوش را از قابلمه برداشت دید غذا آماده است و عطر خورشت خانه را معطر کرد.

 وی همواره به این صورت غذا می پخت و حتی روزی مهمان داشتند مهمان گفت من در طول عمرم اینطور غذا نخورده ام.

 تعجب اینکه آن خانم با اینکه این کرامت را بارها می دید،

باز حوصله درست کردن غذا را نداشت.

چهارشنبه 23/3/1386 - 8:9
پسندیدم 0
UserName