نادانی همیشه بد است.
توسط : paiesan
هر حرف بيهوده که بزني يک سلول مغزت ميميرد
 
براي نادان پيرايه اي سزاورتر و زيباتر از خاموشينيست
سه شنبه 22/3/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName