سؤالهای قرآنی 17

در کدام سوره به موضوع ولایت

 اشاره شده است ؟

سوره نساء

سه شنبه 22/3/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName