هيچ كسي چنين لياقتي ندارد !

هيچ كس لياقت اشكهاي تو را ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد باعث ريختن اشكهاي تو نمي شود

سه شنبه 22/3/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName