آدم ‌سوزي
توسط : ezraeil

آدم ‌سوزي

ماجراي آن چهار شهيد شنيدني است. فقط اسم يكي از آن‌ها يادم است "علي بيات" آن‌ها هيچ كاري نكرده بودند فقط عراقي‌ها براي اين‌كه از ديگران زهر چشم بگيرند قرعه شكنجه به نام آن‌ها افتاد سرهنگ دستور داد هر چهار نفرشان را به چند ستون بستند هيچ‌كس نمي‌دانست با آن‌ها چه خواهند كرد. ولي وقتي گازوئيل آوردند دل همه آتش گرفت كبريت روي پاي علي بيات را خود فرمانده كشيد. آن چهار نفر را مظلومانه به آتش كشيدند. بوي گوشت بود و تماشاي عراقي‌ها و فرياد جگر خراش سوختگان... علي بيات كه زنده ماند تا مدت‌ها با چرخ را مي‌رفت.

 

منبع: كتاب فرهنگ آزادگان  

سه شنبه 22/3/1386 - 12:20
پسندیدم 0
UserName