لبخند تعطيل
توسط : 8211637

بدون تو چگونه سرودن را از کدامین پرنده بیاموزم؟

 

خدا کند در این لحظه از مرز گذشته باشی

 

هرچند می دانم که لبخند کفش های زمستانی ات

 

حس مرا نمناک می کند

 

خدا کند یک لحظه هم در تله سیاه، سفید سنگ

 

 یا هر جایی که خدا نیست نباشی

 

 

لبخند تعطیل

این روزها شعر تعطیل است!

سه شنبه 22/3/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName