پند زندگی من و بدترین درد زندگی من
توسط : سیدحسنی

پرمعني‌ترين كلمه ما است ... آن را به كار ببر. عميق‌ترين كلمه عشق است ... به آن ارج بنه. بيرحم‌ترين كلمه تنفر است ... از بين ببرش. سركش‌ترين كلمه حسد است ... با آن بازي نكن. خودخواهانه‌ترين كلمه من است... از آن حذر كن. ناپايدارترين كلمه خشم است... آن را فرو ببر. بازدارنده ترين كلمه ترس است ... با آن مقابله كن. با نشاط‌ترين كلمه کار است ... به آن بپرداز. پوچ ترين كلمه طمع است ... آن را بكش

راستی بدترین درد هم خیانت که خیلی ها کارشونه نه

دوستان این نظرات شخصی منه شما رو نمیدونم

سه شنبه 22/3/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName