جند کلام با خدا
چند کلام با خدا
 
بسم الله الرحمن الرحیم
تورا دوست دارم ، پروردگارا آفرینش تو آنقدر زیبا و بی کران است که نمی توان آن را وصف کرد . انسان سرگردان خلقت خویش است ، خودش را نمی تواند درک کندوبفهمدودر درک مفاهیم و رازهای خویش سر گردان است ولی با همه این جهل و نادانی تورا انکار می کند . آنقدر ضعیف است که در تجزیه و تحلیل خود مانده است، ولی کلام راستین تورا تفسیر می کند . نمی تواند خودش را باور کند ،می خواهد خدارا به دیگران به باوراند . نمی تواند خودرا بفهمد ، دیگران را انکار می کند . خدایا تویی خالق من و آنگونه آفریدی که می بایست بیافرینی . خدایا برپیامبرو آل او درود و سلام فرست ومارا در دوستی با آل محمد پایدار نما . خدایا تویی خالق زمین و آسمان ، خدایا مارا ببخش و به راه راست هدایت کن تویی بهترین و تویی یاری رسان . خدایا آقا امام زمان را از ما خشنود بگردان و ما را از یاران او قرار بده . خدایا مارا از نمازگزاران قرار بده و تلاوت قرآن را برای ما روزی گردان . خدایا تویی بخشنده و مهربان و روزی رسان .
صبوح قدوس ، صبوح قدوس ، خدایا مارا به ذکر های خودت وادار گردان . خدایا ذکزهای خودت را به ما آموزش بده ، تویی آگاه برهرچیز .
صبوح قدوس ربنا و رب الملائکته والروح ، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکته والروح ، صبوح قدوس ربنا ورب الملائکته والروح ، صبوح قدوس ربنا ورب الملائکته والروح ، صبوح قدوس ربنا ورب الملائکته والروح .
خدایا بر محمد و آل محمد درود و سلام فرست و ما را از یاران او قرار بده . خدایا تویی بخشنده و مهربان و یاری رسان . صبوح قدوس ربنا و رب الملائکته و الروح .
خدایا تورا می پرستم و از تو یاری می خواهم . خدایا دراین دنیا فقط تویی هدایت کننده و تویی شاهد همه اعمال ما . خدایا ما را به راه راست هدایت فرما ومارا از نماز گزاران قرار بده و تلاوت قرآن را روزی ما قرار بده . خدایا تویی بخشنده و مهربان . خدایا می دانم دنیای آخرت بسیار بهتر از دنیای فانی است ولی آنقدر در پیشگاه تو گنهکارهستم که خجالت زده ام و دوست دارم تا آمرزیده نشده ام مرا نبری . ای خدا مهربان تورا دوست دارم و از تو می خواهم مرا ببخشی و آمرزش تمام اهل خاک را از تو می خواهم و مؤمنین و مؤمنات را مورد لطف خودت قرار بده . خدایا تورا می پرستم و از تو یاری می خواهم . خدایا تویی آمرزنده و مهربان و تویی یاری رسان . خدایا مارااز یاران آقا امام زمان قرار بده . امین یا رب العالمین
 
ناصریزدان پناه
 
سه شنبه 22/3/1386 - 7:4
پسندیدم 0
UserName