SPYWARE
توسط : M.A.B
در مورد جاسوسی و نرم افزار های جاسوسی چی می دونید.
اگر بهتون اطمینان بدم یکی از قوی ترین آنها در ایران و به دست یک ایرانی ساخته شده چی می گین
به نظر شما بهترینش کدومه؟
Mirror نام این Spyware هست که هنوز دست کسی نرسیده ؟
دلتون می خواددر موردش بدونید ؟
دوشنبه 21/3/1386 - 23:54
پسندیدم 0
UserName