سورۀ بقره آیۀ 11
توسط : Arubarzan

و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون (11)

وچون گفته شود به ایشان که درزمین فساد نکنید، می گویند: ما خودمان اصلاح کننده ایم.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName