گريه اسمان
توسط : marzieh_kati

امام صادق عليه السلام:اسمان 40 روز در عزاي حسين گريست.

دوشنبه 21/3/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName