ظلم
توسط : marzieh_kati

امام حسين عليه السلام:مبادا به كسي كه در برابر تو جز خدا ندارد ظلم كني.

دوشنبه 21/3/1386 - 21:24
پسندیدم 0
UserName