آسيب شناسي ارکان انقلاب ايران
توسط : xxl1122
images/20060301/SADEGHI.jpg و - ترويج فساد اخلاقي: جوان بودن اکثريت جمعيت ايران اسلامي ، دشمنان را بر آن داشت تا براي متزلزل کردن پايه هاي معنويت و ايمان در جوانان به ترويج فساد و فحشا روي آورد.
براي اين کار از ابزارهاي مختلف مانند؛ توزيع مواد مخدر، احياي الگوهاي غربي ، لباسهاي مبتذل ، رواج ارتباط نامشروع ميان دختران و پسران ، ايجاد کلوبهاي فساد، ترويج و توزيع و تکثير فيلم هاي مبتذل و مستهجن و مانند آن استفاده کرد.
مقام معظم رهبري ، به عنوان طبيب دردشناس جامعه ، اين ويروس و بيماري خطرناک را به خوبي تشخيص داده و به امت اسلامي توجه مي دهد که :دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط، فساد و فحشا سعي مي کند جوان هاي ما را از دست ما بگيرد، کاري که از لحاظ فرهنگي دشمن مي کند، نه تنها يک تهاجم فرهنگي ، بلکه بايد گفت : يک شبيخون فرهنگي ، يک غارت فرهنگي و يک قتل عام فرهنگي است!1
و در هشداري ديگر به ملت و مسوولان مي فرمايد: اگر شما ملت و عناصر فرهنگي خداي نخواسته بيدار نباشيد، صداي فروريختن ارزشهاي معنوي که ناشي از تهاجم پنهان و زيرکانه دشمن است ، هنگامي در مي آيد که ديگر قابل علاج نيست... اين که کسي بتواند جواني را در اوج نيروي جواني فاسد کند، کار مشکلي نيست ، بخصوص اگر مفسدين تشکيلاتي هم داشته باشند و الان دشمن دارد اين کار را مي کند، جوان وقتي دچار شهوتراني مي شود، ايمان خود را از دست مي دهد و در اوايل کار گريه هم مي کند، اما به تدريج او را از راه به در مي کنند.
دشمنان بچه هاي مدرسه اي و بچه هاي دبيرستان و حتي راهنمايي ما را همين طور فاسد مي کنند.2
تهاجم به ارزشهاي اخلاقي و معنوي و رواج فساد براي در هم شکستن قدرت مقاومت و استقلال يک امت ، سابقه اي طولاني دارد. «همفر» جاسوس و مامور استعمار پير انگليس در خاطرات خود راه هاي نابودي قدرت اسلام و مسلمانان جهان را در بيست وسه بند ذکر کرده است که برخي از بندهاي آن عبارتند از:
ترويج شرابخواري ، قمار، فساد، شهوتراني ، ترغيب به زير پا نهادن دستورات اسلامي و سرکشي از اوامر و نواهي آن ، نفوذ در خانواده ها و تيره کردن روابط فرزندان و والدين...3
دوشنبه 21/3/1386 - 20:15
پسندیدم 0
UserName