چطور شکر همه ی نعمتهای خدا رو به جا بیاریم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
توسط : mojtaba20062001

فرض کنیم که همه ی نعمتهای خدا رو شناختیم و الان با یک الحمدلله میخواهیم شکر همه ی این نعمتها رو بجا بیاریم(با فرض اینکه خدا از ما قبول کنه) خوب حالا الحمدلله رو به زبون میاریم.باز میبینیم چندین میلیون الحمدلله بدهکاریم.!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
چون در همون لحظه ای که الحمدلله میگفتیم زنده بودیم یعنی از زبان و عقل و تنفس و  قلب و شش و تک تک سلولهای بدن و .... استفاده میکردیم.
پس

                        از دست و زبان که برآید                  کز عهده ی شکرش به در آید.

دوشنبه 21/3/1386 - 20:8
پسندیدم 0
UserName