نماز، شباهتى است با * فرشتگان *
توسط : mary320960

نماز، شباهتى است با فرشتگان
نام يكى از سوره هاى قرآن ، ((صافّات )) است . خداوند در اوّلين آيه آن به فرشتگانى كه در صفّ هستند سوگند ياد مى كند. در چند جاى ديگر نيز، قرآن از صفوف فرشتگان و آماده اطاعت بودن آنها سخن به ميان آورده است .
نام يكى ديگر از سوره هاى قرآن ، ((صَف ))‌مى باشد كه در آن هم از زمندگانى كه با صفوف فشرده در راه خداوند جهاد مى كنند ستايش شده است . اين دو واژه ((صَف )) و ((صافّات )) كه نام دو سوره است نشانه توجّهى است كه قرآن به نظم و انضباط دارد.
نمازگزار نيز در صفوف جماعت شباهتى با فرشتگانى پيدا مى كند كه در صفوف بسيار بزرگ قرار دارند.

برگرفته از كتاب يكصد و چهارده نكته درباره نماز

دوشنبه 21/3/1386 - 19:27
پسندیدم 0
UserName