یک جمله ...

یک جمله به 3 زبان :

من خدا را دوست دارم

انا احب الله

i love god

دوشنبه 21/3/1386 - 18:53
پسندیدم 0
UserName