فایده سوره مبارکه ی " نصر "
از امام صادق نقل شده است که سوره ی نصر را هرکس در نماز های واجب یا مستحب بخواند خدا او را بر علیه دشمنانش نصرت عطا کند و باز فرموده اند برای رفع بلاها روزی 7 مرتبه خوانده شود.
دوشنبه 21/3/1386 - 18:49
پسندیدم 0
UserName