تبریک به آقای / خانم برزخ
توسط : paiesan

سلام  برزخ  

من از طرف خودم و اگه تبیانی ها قبولم داشته باشند از طرف آنها برنده شدن برزخ را در ثبت مطالب روزانه تبریک می گویم.

دعا کن ما هم یه روز برنده شیم.

دوشنبه 21/3/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName