2 جمله اما نه به امید برنده شدنم در مسابقه ی شما
توسط : alihafezi

1_ اگه خدا تا لب پرتگاه بردتت نترس یا از پشت گرفتت یا همون لحظه پر واز رو یادت میده.

2_آدما مثل یه کتاب میمونند تا وقتی تمون نشند برای دیگران جذابند پس سعی کن خودتو جلوی دیگران تند تند ورق نزنی چون اگه تموم بشی مطمئن باش میرند سر یه کتاب دیگه.

 

دوشنبه 21/3/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName