قناری شب ها
توسط :
یداری شب ها قابل تحمل تر شده

خدا را شکر که شبها هستند دیگرانی که چون من بیدارند و آواز می خوانند

صدای زیبای جیرجیرک را تازه کشف کرده ام .

زبانش را نمی شناسم اما حرفش را می فهمم

قناریِ شبها شاید اگر صدایت گوشها را آنچنان که دوست دارند ، نوازش می داد تو را نیز در قفس می کردند تا برایشان بخوانی .

درکنار انسانهایی اینچنین ، با آزادی خواندن کار بزرگی است

ذره ای از سرود آزادانه ی شبانه ات را با صدای بلبلی در قفس که حنجره اش را به ذره ای دانه فروخته ، عوض نخواهم کرد

.

بخوان که سکوت شبها با آواز تو دلنشین تر شده .

دوشنبه 21/3/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName