چقدر می گید خسته شدم ؟!

چقدراز بد بودن اوضاع و احوالتان ناله می کنید و به زمین و زمان گیر می دید ! چقدر منفی بافی می کنید و همه چیز را در تضاد و جنگ همیشگی با خودتان می بینید ! اگر یه کم چشمانتون رو باز کنید اونقدر زیبایی توی این دنیا هست که ببینید و وقت نکنید ،به چیزهای دیگه غیر از اونا فکر کنید. لطفا فقط یک کمی خوش بین باشید . این قدر به خودتون سخت نگیرید به خدا بعضی وقت ها یه ذره بی خیالی هم خوبه ! البته فقط بعضی وقت ها

 

!
دوشنبه 21/3/1386 - 14:1
پسندیدم 0
UserName