"باز به ماه بنگر تا زیر بارش باران نگاهت غرق شوم"
توسط : doki_inkalej

آن هنگام که رخ ماه را با طراوتی لطیف از نگاهت می نوازی

ماه نیز پرتو نگاه گرمت را بر من می بارد

او رنگ خود را از سپیدی چشمان تو میگیرد

اگر نگاه عاشقت را از ماه برگیری

او دیگر به من نگاه نخواهد کرد

چرا که خجل و شرمگین از آن است که

شراب نگاه تو را در سبوی خود ندارد

روزی که موج نگاهت در دریای نور ماه

مواج نباشد

قدح ماه خالی از روشنایی ست

و دیگر نخواهد تابید

و تو ای مهربانترینم

باز به ماه بنگر تا زیر بارش باران نگاهت غرق شوم

موسیقی نگاهت ترنمی دلنشین است که جاودانه ترین آواز هاست

دوشنبه 21/3/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName