سخناني از امام حسن عسگري

فرمود : دو خصلت از همه خصلتها  برترند ‚

  يكي ايمان به خدا

و ديگري نفع رساندن به  برادران

دوشنبه 21/3/1386 - 13:25
پسندیدم 0
UserName