پروتكل ها 8
 

پروتكل 7

براي آنكه بتوانيم هدفهايمان را-كه قبلا درباره آنها بحث‏ كرديم-هر چه زودتر عملي سازيم،مي‏بايد ميزان توليد جنگ‏افزارها و نيز شماره نظاميان و پليس را افزايش دهيم. اگر كشوري بخواهد با ما مخالفت كند،ما بايد آنقدر قوي‏ باشيم كه حتي همسايگان كشور مخالف را نيز تهديد به جنگ كنيم.  اگر همسايگان نيز همراه كشور مخالف،همگي عليه ما متحد شوند، آنگاه ما بايد آنها را به يك جنگ جهاني تهديد كنيم.

دوشنبه 21/3/1386 - 12:50
پسندیدم 0
UserName