اهميت سال قمري
توسط : EIMAN8

[تحقيقاً عدد ماهها در نزد خدا در كتاب الهي از آن روز كه آسمانها وزمين را آفريد 12 ماه است چهار ماه (ذي القعده ، ذي الحجه ، محرم ، رجب) از آن حرمت دارد . اين است دين ثابت و پابرجا ، پس در اين چهار ماه به خود ستم نكنيد و...]   ‹ سوره توبه آيه  36›

تمامي دستورات خداوند تبارك وتعالي و معصومين عليهم السلام براي عبادات ومعاملات و... طبق ايّام و ماههاي قمري مي باشد نه شمسي ونه ميلادي و...

پس بياييم هماهنگ با خداوند تبارك وتعالي ومعصومين عليهم السلام سال قمري را اهميت و عظمت بيشتري بدهيم. 

 

 

دوشنبه 21/3/1386 - 11:22
پسندیدم 0
UserName