از حیوانات یاد بگیریم!!!!!!!!!!
توسط : mojtaba20062001

این روزا که ما انسانها بویی از انسانیت باخودمون نداریم حداقل میتونیم از حیوانات یاد بگیریم؟؟؟؟؟!!!!!!!

هر روز توی اخبار میشنویم که مثلا : یک سگ از توله گربه های گربه ی همسایه مراقبت میکنه یا یک کفتر از یک چیز دیگه  و.......

شاید واقعا میخوان به ما بفهمونن که باید با هم همکاری کنیم و با هم دوست باشیم ولی ما باز هم نمیفهمیم و از یک پدیده ی نادر صحبت میکنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شاید هم انسان داره ارزشها شو با حیوانات عوض میکنه /؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

تو چی فکر میکنی؟؟؟؟؟/!!!!!!!!!!

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دوشنبه 21/3/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName