قتل زهرا مادرم افسانه نيست
توسط : حامد...
 

 

 

قتل زهرا مادرم افسانه نيست

 

 

 

قتل زهرا مادرم افسانه نيست

  مادرم از لطف حق بيگانه نيست 

 

هاتفى گفتا شنيدم از حسن

 با غم و اندوه و با رنج و محن 

 

گشته خونين، صحن گلزار و چمن

 آى شد، رنگ شفق دشت و دمن 

 

گشته خونين چهره زيباى گل

 گشته نيلى بازوى رعناى گل

 

بشنو از بلبل، تو از تقواى گل

 گريه كن در ماتم و غم‏هاى گل

 

بلبل اندر سوگ گل در ماتم است

 موسم هجر گل و رنج و غم است

 

هست غمگين هركه نامش آدم است

 شد شهيد آن كس كه حق را همدم است 

 

آه! نرگس دامن خود چاك زد

 نسترن بس ناله‏اى غمناك زد 

 

خصم دون، سيلى به او بى‏باك زد 

رنگ خونين چهره افلاك زد 

 

دشمن زهراى اطهر، كافر است

 گفته يزدان: خصم زهرا ابتر است 

 

صورتش از ضرب سيلى احمر است

 بر همه زنهاى عالم سرور است

 

از جفاى ظالمين بى‏حيا

 كن نظر بر بنت پاك مصطفى 

 

در ميان درب و ديوار از جفا

 محسنش را سقط كرد آن بى‏حيا

 

مادرم، از ظلم آنان شد شهيد

 ظلم دشمن، بدتر از جور يزيد 

 

آوخ از اين دشمنان بس پليد

 جملگى ز الطاف حق گشته بعيد

 

خصم، سيلى زد به زهراى بتول

 گريه‏ها كن شيعه هر ماه و فصول 

 

گر كه خواهى طاعتت گردد قبول

 ناله زن در ماتم بنت رسول

 

درب بيت وحى را آتش زدند

  پست‏تر اينان ز ديوان و ددند 

 

در قيامت روسياه و مضطرند

 مستحقّ دوزخند و آتشند 

 

از خداوند كريم امداد كرد

 خطبه كوبنده‏اى ايراد كرد 

 

بر سر دشمن بسى فرياد كرد

  مكتب اسلام ناب، آباد كرد

 

حمد ذات حضرت يكتا نمود

  گريه‏ها اندر دل شب‏ها نمود

 

دشمن ديوانه را رسوا نمود

 بهر ما روشن، ره فردا نمود 

 

گفت زهرا با دلى خون ياعلى

 در دل شب دفن كن من را خفى

 

تا نداند جاى قبرم مُدّعى

 سرّ آن را نيك داند متّقى

 

مرقد زهراى اطهر گم شده

 مدفن بنت پيمبر گم شده 

 

لاله خونين احمر گم شده

 مرقد بانوى حيدر گم شده

 

«باقرِ» ديوانه باشد سوگوار

 از غم محبوبه پروردگار

 

هست گريان همچنان ابر بهار

  از غم زهرا ندارد او قرار

 

قتل زهرا مادرم افسانه نيست

 مادرم از لطف حق بيگانه نيست 
دوشنبه 21/3/1386 - 6:54
پسندیدم 0
UserName