حضرت زهرا ( عليها السلام ) در لحظه های واپسين زندگی.....
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا ( عليها السلام ) در لحظه های واپسين زندگی ، پس از وضو گرفتن به اسماء بنت عميس فرمود : " ای اسماء ! عطر مرا همان عطری که هميشه مي زنم ، و پيراهنی  را که هميشه در آن نماز مي گزارم بياور و بر بالينم بنشين ، هرگاه وقت نماز شد مرا از خواب بيدار کن ، اگر بيدار شدم که نماز مي گزارم ، و اگر بيدار نشدم کسی  را به دنبال علی ( عليه السلام ) بفرست " .

کشف الغمه ، بيروت : دار الاضواء ، ج 2 ، ص 122

دوشنبه 21/3/1386 - 6:50
پسندیدم 0
UserName