๏๏๏وقتی تنها میشم๏๏๏
توسط : hese

 

 

وقتی تنها می شم تازه می فهمم كه دستام چقد سرده

وقتی به تنهایی فکر می کنم تنهاتر می شم

 

ترس اینکه یه روز هیچکس نباشه تمام بدنم رو می لرزونه

وقتی هیچکس نیست فکر اینکه یه روز همه دور هم جمع میشیم قلبمو آروم می کنه

 
وقتی همه هستند تازه می فهمم که چقدر دوروبرم شلوغه
يکشنبه 20/3/1386 - 12:49
پسندیدم 0
UserName