عقل تاجر و دل غارتگر
توسط : hese

 
عقل تاجرست ، دل غارتگر 
اگر ميخواهي به شهرت دنيوي برسي دل را دور بينداز 
و اگر به دنيا پشت كردي به صبح عشق سلام كن 

يکشنبه 20/3/1386 - 12:43
پسندیدم 0
UserName