دوستی مثل
توسط : سیدحسنی

دوستی مثل رابطه چشم و دست می مونه ، وقتی دست زخم میشه چشمات گریه میکنه اونوقت دستات اشکهایت رو پاک میکنه

يکشنبه 20/3/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName