افزودن سبزيجات به غذاي كودكان موجب كاهش جذب كالري در آنها مي‌شود

طبق يك مطالعه، اضافه كردن سبزيجات به غذاي كودكان به نحوي كه آنها متوجه نشوند، موجب كاهش جذب كالري و افزايش مصرف سبزيجات آنان مي‌شود.

به نقل ازخبرگزاري يونايتدپرس از واشنگتن، محققان در اين مطالعه دو نوع ماكاروني درست كردند و به ‪ ۶۱‬كودك سه تا پنج ساله دادند.

يك نوع ماكاروني ميزان كالري بيشتري داشت و در ماكاروني دوم محققان با افزودن مخلوط بروكلي و گل كلم در سس آن، ميزان كالري اين غذا را ‪۲۵‬ درصد كاهش دادند.

بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه كه در "كنفرانس بيولوژي تجربي" در واشنگتن ارايه شد، در مقايسه با ماكاروني كه كالري بيشتري داشت، كودكاني كه ماكاروني كم كالري خورده بودند ‪ ۱۷‬درصد كالري كمتر و سبزيجات بيشتري مصرف كرده بودند.

"كاتلين ايي. لي" نويسنده اين مطالعه گفت: كودكان واقعا نتوانستند تفاوت اين دو نوع ماكاروني را تشخيص دهند و ميزان مصرف اين دو نوع غذا يكسان بود.

يکشنبه 20/3/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName