تنهایی
توسط :
 

 

قفس داران سکوتم را شکستند دل دائم صبورم را شکستند

به جرم پا به پاي عشق رفتن پرو بال عبورم را شکستند

مرا از خلوتم بيرون کشيدند چه بي پروا حضورم را شکستند

تمنا در نگاهم موج مي زد ولي روياي دورم را شکستند

 

يکشنبه 20/3/1386 - 8:7
پسندیدم 0
UserName