شرایط را مقصر می دانید؟
توسط : hell_girl511
 

 

مردم همواره برای آنچه که هستند شرایط را مقصر میدانند . مردمی که در این دنیا پیشرفت می کنند آنهایی هستند که برمیخیزند و دنبال شرایطی که میخواهند می گردند و اگر نیابندش آن را می سازند

شنبه 19/3/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName