همیشه نیرومند باش !
توسط : noktehaye NAB
نيرومندترين مردم كسي است كه با بردباري ،بر خشم خويش غلبه كند.
امير المومنين ، علي عليه اسلام
شنبه 19/3/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName