حديث 2 : خداوند....
توسط : noktehaye NAB
خداوند انسان باحياي بردبار باعفتي را كه پاكدامني مي ورزد دوست دارد.
كلام معصوم(عليه السلام)
شنبه 19/3/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName