حديث 1 : بهترين مسلمانان....
توسط : noktehaye NAB
بهترين مسلمانان كسي است كه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.
رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم )
شنبه 19/3/1386 - 11:53
پسندیدم 0
UserName