وقتی امام حسن و امام حسين ( عليها السلام ) مريض شدند ، به حضرت علی عليها السلام ) گفتند :
توسط : حامد...
 

وقتی امام حسن و امام حسين ( عليها السلام ) مريض شدند ، به حضرت علی عليها السلام ) گفتند : چرابرای  سلامتی دو فرزندت نذر نمي کنی ؟ ... پس حضرت فاطمه ( عليها السلام ) فرمود : " اگر فرزندانم شفا يابند ، سه روز برای خدا جهت شکرگزاری روزه خواهم گرفت " .

بحار الانوار ، ج 35، ص 245

شنبه 19/3/1386 - 6:53
پسندیدم 0
UserName