آدمک . . .
توسط : عافی

 

آدمک آخر دنیاست بخند

آدمک مرگ همین جاست بخند

آن خدائی که بزرگش خواندی

بخدا مثل تو تنهاست بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد

شوخی کاغذی ماست بخند

آدمک نغمه آغاز نخوان

بخدا مرگ همین جاست بخند

جمعه 18/3/1386 - 18:53
پسندیدم 0
UserName