بازم محکوم شدم !
توسط : fn_400

دستم بوی گل می داد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند ولی هیچ کس فکر نکرد شاید گلی کاشته باشم

جمعه 18/3/1386 - 15:26
پسندیدم 0
UserName