اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

ابریشمی که توسط عنکبوت ها به وجود می آید، از فولاد محکم تر و سخت تر است.

جمعه 18/3/1386 - 14:11
پسندیدم 0
UserName