اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

وقتی شیشه ای می شکند،تکه ها و خورده های آن با سرعتی بیش از 4827 کیلومتر در ساعت به حرکت در می آیند!

 
 
جمعه 18/3/1386 - 13:59
پسندیدم 0
UserName