اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

 SOAP به معنای صابون مشتق از کوهستان ساپو در نزدیکی کشور ترکیه است!

واژه

 
 

.

جمعه 18/3/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName