اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

تنها شهری از جهان که روی دو قاره واقع شده است، استانبول محسوب می شود!

 

 
جمعه 18/3/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName