اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

درلی کانی آلاباما،فروش بادام زمینی در روز چهار شنبه پس از غروب آفتاب،غیر قانونی است!

جمعه 18/3/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName