اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

بزرگترین مراسم ازدواج گروهی ثبت شده در تاریخ در استادیوم المپیک سئول واقع در کره جنوبی برگزار شد که طی آن 35000 دختر و پسر به عقد یکدیگر در آمدند!

جمعه 18/3/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName