اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

بدن یک انسان 70 کیلو گرمی حاوی حدود 2 میلی گرم نقره است!

جمعه 18/3/1386 - 13:47
پسندیدم 0
UserName