جوک
توسط : ghasem65

به یارو می گن دو دوتا

می گه پنج تا

مگن چرا پنج تا

می گه پس چند تا

می گن شش تا

می گه چرا شش تا

می گن پس چند تا

می گه پنج تا

می ...

محمد_شفیعی 7 اتساین یاهو دات کام

جمعه 18/3/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName