فرو خوردن خشم
 

هر که خشمی را فرو خورد که بتواند آن را اعمال کند ، خدا روز قيامت دلش را از
رضای خود پرکند.
اصول کافی ، ج 3 ، ص ( 170 - 171  )

جمعه 18/3/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName